СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ – БЕЗ МИТОВЕ И ОТВЪД ДОГМИТЕ

Зарежда Събития

На  30.09.2023 г. в София, Best Western Premier Hotel Sofia Airport дентални лекари и зъбитехници от цялата страна участваха в специализирания семинар, посветен на протезирането върху дентални импланти.

Лектори бяха:


Д-р Ники Николов, специалист протетика, имплантолог;


Георги Куртев, зъботехник с огромен аналогов и дигитален опит, лектор и консултант на редица водещи производители на възстановителни материали и компоненти в стоматологията.

Лекторите представиха практически идеи и съвети за естетични и функционални едночастови и многочастови възстановявания през погледа на лекар и на зъботехник. На практика събитието предложи на участниците в еднодневен семинар есенцията на сумарно 50+ години изстрадан професионален опит!

Събитието беше насочено както към лекари с опит в протезиране на импланти, така и към начинаещи, които имат интерес към по-сложни и по-специфични протетични решения. Фокус на лекциите бяха правила, подходи и методи на работа при специфични и сложни клинични случаи.

Семинарната програма включваше правила и подходи за планиране, изработка и фиксиране на временни и постоянни протетични конструкции върху импланти – специфични случаи, решения при усложнена клинична картина, високи изисквания за дълготрайна естетика, съвети за избор на аналогов или дигитален протокол в зависимост от ситуацията и др. Специално внимание беше отделено на най-честите предизвикателства в протезирането и свързаните с тях грешки и последващите проблеми.

Ключови теми, които бяха представени по време на семинара:

 • догмите в протетичната работа върху импланти vs съвременни тенденции и концепции;
 • аналогов и дигитален протокол на работа – предимства, недостатъци, лимити;
 • биомеханични съображения за дизайн и конструкция на протетичните решения върху импланти;
 • статична и динамична оклузия, прогресивно натоварване на конструкциите при хранене;
 • протетично базирано планиране на местата и ориентацията на имплантите;
 • протетична компенсация на ангулирани импланти – протоколи, лимити, рискове;
 • самостоятелни или обединени корони при монгочастови възстановявание – (противо)показания, ползи и рискове;
 • практични съвети за вземане на точни и остри аналогови и дигитални отпечатъци;
 • винаги ли винтовата фиксация на конструкция е по-добра от циментираната;
 • как да избегнем проблеми с фиксиращите винтове – самостоятелно (многократно) развиване или счупване. Методи за премахване на счупени винтове без повреждане на импланта;
 • счупване на импланти – причини и как да избегнем този неприятен проблем;
 • подвижно протезиране при тотално обеззъбяване – за и против, правила, рискове;
 • протетични решения при усложнена клинична картина – големи дефицити на кост, проблеми с темпоро-мандибуларни стави и др.
 • протокол за успешна съвместна работа на лекар и зъботехник.

В атмосфера на диалог и размяна на идеи и опит специалистите дискутираха относно най-подходящите решения на специфични казуси за протезиране върху импланти.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top