1354364652_file_extension_pdf  Изтегли актуален PDF каталог Alpha Bio

ABT_all_implantsСистемите импланти Alpha-Bio Tec предлагат идеално решение за удовлетворяване на всички нужди както на имплантолозите, така и на пациентите. Подходящи за всички видове кост, предлагащи голямо разнообразие от дължини и диаметри, имплантите Alpha-Bio Tec позволяват на стоматолозите да осигурят най-доброто лечение посредством възможност за прилагане на голямо разнообразие от хирургически процедури – от просто поставяне на имплант до комплексни процедури в сложни ситуации.

   

 Освен изобретяването на спираловидния имплант, Alpha-Bio Tec има и други уникални разработки. Една от тях е NanoTecTM, която се ражда в резултат на дългогодишни интензивни изследвания. Това е специална повърхностна обработка на имплантите, която ускорява значително и подобрява остеоинтергационния процес, съкращава времето за лечение, помага за предпазване от усложнения и осигурява издържливост за години напред.

През 2022 г. Alpha Bio представи импланти MultiNeO с хидрофилна повърхност NiNa. Новите продукти представляват еволюционна стъпка в продуктовата гама на производителя. Най-важните характеристики на новите изделия са:
– дизайн на импланта (тяло, резба и режещи канали), който осигурява отлична първична стабилност и го прави идеален за имедиантно поставяне;
– конична връзка с надстойката;
– повърхност с наноструктури, водещи до увеличена площ на контакт между кост и имплант (Bone-Implant Contact или BIC), което подобрява стабилността след остеоинтеграция;
– повърхност с хидрофилни свойства (активно привличане на кръв и отлично „мокрене“ на повърхността) – осигурява оптимални условия за естествените биологични оздравителни процеси. Това спомага за съкращаване наполовина на времето за остеоинтеграция и готовност за поставяне на окончателна конструкция след 60 дни (+/- в зависимост от пациента и случая);
– суха опаковка – лекарите няма нужда да променят работните си навици.

Натрупаните клинични данни показват, че имплантите на Alpha-Bio Tec постигат общ клиничен успех от 98.3% и 99.6% клиничен успех при използване на процедурата за незабавно натоварване.

Уникалните характеристики на имплантите Alpha-Bio Tec включват*:

  • по-добър контрол при поставяне;
  • по-голяма първоначална стабилност;
  • самонавиваща се способност;
  • самонарезна функционалност;
  • способност за кондензиране на околната кост при поставяне.

* Възможно е характеристиките на имплантите да варират при различните модели.

За да се запознаете с пълната гама импланти на Alpha-Bio Tec посетете секцията ИМПЛАНТИ в сайта на призводителя.