Въведение

Интернет адрес на нашия сайт: https://www.medina-bio.com, който за краткост ще наричаме Сайта.

Моля да прочетете внимателно настоящата Политика. Предоставяйки Вашите лични данни при посещение в Сайта Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.
Моля, в случай, че имате въпроси, свързани с настоящата Политика, да се свържете с нас на email: medinabio2007@gmail.com. В случай, че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Медина Био ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

Как използваме вашите данни

Медина Био събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:
– Предоставянето на услуги;
– Извършването на продажби;
– За маркетингови дейности – свързани с наши проекти, събития, кампании, оферти, предложения, свързани с дейността ни и новини за компанията и (при изрично изявено желание за получаване на такава информация), и др.
– За комуникация с Вас – относно правоотношения по договори и извъндоговорни отношения
– За юридически цели – за разрешаване на правни спорове и защита на правата и законните интереси на дружеството;

За осъществяване на посочените по-горе цели, Медина Био ООД събира, обработва и съхранява следните категории данни:
Данни за идентификация на лицата: име, презиме, фамилия;
Данни за контакт: адрес, телефон, имейл, позиция, и др.;
Данни за използван IP адрес (при влизане в сайта).

Колко дълго съхраняваме личните ви данни

Медина Био съхранява Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в настоящата Политика, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимото законодателство. Съхранението се извършва при спазване на законово установените срокове за определена категория документи (ведомости, финансови отчети, счетоводни регистри и др.), както и законоустановените давностни срокове в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството, Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за задълженията и договорите.

Вашите права над личните ви данни

Право на достъп: Вие имате право да изисквате и получите от Медина Био ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; Да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Право на коригиране: Вие може да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, директно с отправяне на искане до Медина Био ООД;
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Вие имате право да поискате от Медина Био ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Медина Био ООД е длъжна да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са налице, предвидените в закона основания и ако не е налице друго основание за законосъобразно обработване или законосъобразно основание за отказ на администратора да изтрие данните; Медина Био ООД не изтрива данни, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
Право на информация: Вие имате право да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
Право на възражение: Вие може да възразите по всяко време срещу обработването от Медина Био ООД на лични данни, които се отнасят до Вас, когато обработването е на основание: изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия; за целите на легитимните интереси на администратора; за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, включително за профилиране или обработване за целите на директен маркетинг;
За упражняване на посочените по-горе права следва да отправите искане до Медина Био ООД по email: medinabio2007@gmail.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание, ако имате профил и сте влезли в него на сайта.