Биоматериалите за тъканна регенерация са ключов елемент от арсенала на лекарите, които извършват имплантологично лечение. Медина Био полага усилия да предложи най-добрите продукти в тази област, като партнира с компании, които имат ясно дефиниран профил:

  • сравнително неголеми компании, които могат да реагират гъвкаво и бързо на пазарни промени;
  • предлаганите продукти да са на свтовно ниво – както като идеология, така и като качество;
  • производители със собствена технологична база;
  • притежатели на собствени патенти за продукти и технологии за производство;
  • предлаганата номенклатура да осигурява такова разнообразие, че лекарите да могат да изберат решение за всеки клиничен случай;
  • да има натрупана достатъчно дълга история на клинично приложение на продуктите с доказуеми отлични резултати.

 

Медина Био е ексклузивен представител за България на двама производители на биоматериали – UBGEN и EincoBio.

UBGEN е млада иновативна италианска компания, която е фокусирана върху производството на биоматериали за тъканна регенерация специално за денталната медицина – костозаместители и перикардни колагенови мембрани.

Продуктите се произвеждат от суровина с говежди произход. Фирмата използва уникален модел за тотален контрол върху целия процес – от селектиране на говедата и наблюдение на средата, в която се отглеждат в Италия, през контрол на добиване на изходните суровини в сертифицирани кланици, до собствена производствена база, в която се използва патентован процес за обработка.

Повече за продуктите и компанията можете да научите в специалната публикация за UBGEN: www.medina-bio.com/biomateriali-na-italianskata-kompaniya-ubgen/

EincoBio е бразилска компания, която повече от 35 години разработва и произвежда синтетични керамични биоматериали за костна реконструкция, предлагайки иновативни решения в различни специалности на общата медицина и стоматологията, като е призната от националната и международната научно-техническа общност за световен еталон на пазара за реконструкция на костна тъкан.

Повече за продуктите и компанията можете да научите в специалната публикация за EincoBio: www.medina-bio.com/biomateriali-na-brazilskata-kompaniya-eincobio/