Въведение в денталната имплантология. Запознаване със системата Alpha-Bio Tec

Зарежда Събития

Медина Био ООД има удоволствието да ви покани за участие в предстоящото пролетно издание на изключително успешния курс по орална имплантoлогия със системата на Alpha-Bio Tec за начинаещи.

Програмата на курса е така разработена, че да осигури на бъдещите дентални имплантолози необходимите базови теоретични и практически знания, за да започнат работа. Лекциите и практическите упражнения комбинират основни теоретични постановки в денталната имплантология с практическия опит на лектора и изводите от успехите и неуспехите в работата му, за да помогнат на участниците по-бързо да навлязат в материята. През първия ден се разглежда хирургичния протокол, който включва видеозапис на демонстрационна операция за поставяне на имплант и обсъждане на случая. През втория ден фокусът е ортопедичния протокол – планиране на ортопедична конструкция, пълно запознаване със системата „Alpha Bio Tec“, работа с демоимпланти и снемане на отпечатък за ортопедична конструкция.

ПРОГРАМА НА КУРСА

31 март (петък)
Хирургичен протокол, демонстрационна операция за поставяне на имплант и обсъждане на клиничния случай.

01 април (събота)
Ортопедичен протокол-планиране на ортопедична конструкция, пълно запознаване със системата „Alpha Bio Tec“, работа с демо импланти и снемане на отпечатък за ортопедична конструкция.

Всички дентални лекари, заплатили пълна такса, ще получат хирургичен сет с необходимите инструменти за работа с имплантната система Alpha Bio Tec и комплект продукти, който съдържа по един брой: имплант, прав абатмънт, гингивооформител, трансфер и аналог.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКИ

За да се регистрирате за участие, позвънете на тел. 0893 688 377, 0899 145 806 или пишете на e-mail: medinabio2007@gmail.com

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Лекари по дентална медицина: 750 евро
Зъботехници: 300 евро
Студенти по дентална медицина: 150 евро
Зъботехниците и студентите също ще получат като подарък продукти на Alpha Bio Tec.

ПЛАЩАНЕ

До 3 работни дни след заявка за участие, в брой или по банков път по сметка:
ОББ АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG87 UBBS 8888 1000 816216
Получател: Медина Био ООД
Основание за плащане: «Участие в имплантологичен курс»

Важно! Таксата за участие в курса трябва да се преведе в лева от името на фирмата, на която ще бъде издадена фактура.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top