UBGEN ИНТЕНЗИВЕН КУРС ЗА КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕКИТЕ ТЪКАНИ ОКОЛО ИМПЛАНТИ

Зарежда Събития

През октомври 2024 г. UBGEN организира в Италия интензивен 4-дневен курс по тъканна регенерация. Това обучение е предназначено за средно напреднали имплантолози и регенеративни хирурзи, които желаят да разширят знанията си и да подобрят уменията си в синхрон с напредъка на техниките и технологиите, които радикално променят възстановяването на тъкани.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЗИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Обучението представлява интегрална комбинация от теоретични и практични занимания. Практическите сесии включват hands-on занимания върху свински глави и наблюдение на операции на живо с цел да се приложат знанията, разгледани в теоретичните занимания. Така след приключване на курса участниците ще могат незабавно да приложат изучаваните техники в своята практика.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Обучението ще бъде на английски език!

16.10.2024 – Диагностика и повдигане на пода на синуса

 • Диагностични процедури с помощта на компютърни техноологии;
 • Определяне на най-подходящото лечение за всеки пациент;
 • Вземане на решение: запазване на синуса, лимити на метода – кога аугментацията е неизбежна;
 • Как се извършва транскрестален синус лифт;
 • Как се извършва латерален синус лифт;
 • Как да се справяте с усложненията при повдигане на синуса.

17.10.2024 – Хоризонтална GBR + практическа работа

 • Запознаване с биологичните и клиничните принципи на направляваната костна регенерация;
 • Как да комбинираме направляваната хирургия и костната регенерация, за да постигнем най-доброто протезиране и естетически резултати;
 • Кога да се извършва едноетапна или двуетапна GBR;
 • Как да събирате автоложна кост от интраорални участъци;
 • Как да проектирате и повдигате ламба в естетични и неестетични области;
 • Вземане на решение колко да бъде повдигнато ламбото;
 • Избор на мембрана. Резорбируеми и нерезорбируеми мембрани;
 • Sausage техниката на работа;
 • Как да се фиксират мембраните;
 • Пасивиране на ламбото вестибуларно;
 • Пасивиране на ламбото лингвално;
 • Как да се шие правилно.

Практическа работа върху свинска глава: Обучаемите ще получат пълноценно и изчерпателно практическо обучение, в което обсъжданите преди това техники ще бъдат демонстрирани, практикувани и овладявани.

18.10.2014 – Вертикална GBR

 • Принципи на вертикалната костна аугментация;
 • Обяснение стъпка по стъпка как да се постигне желаната вертикална височина;
 • Усъвършенствана техника за управление на ламбата;
 • Нерезорбируеми мембрани срещу индивидуализирана титаниева решетка;
 • Вертикална аугментация с резорбируем материал;
 • Компютърно направлявана костна регенерация и вертикална костна аугментация;
 • Вертикална аугментация в дисталние участъци на долната челюст;
 • Усложнения: как да намалим честотата им и да ги управляваме.

19.10.2024 – Хирургични операции на живо

По време на сесията за хирургия на живо участниците ще имат възможност да наблюдават хирургични процедури, които се извършват на пациенти в реално време. Всяка стъпка от процедурата ще бъде подробно обяснена и ще бъде коментирана, което ще позволи на участниците да видят как теоретичните знания и научните принципи се прилагат на практика в клинична среда. Това преживяване е предназначено да подобри разбирането чрез пряко свързване на изучаваните понятия с реалните хирургични практики.

ЛЕКТОР – ПРОФ. СИЛВИО МЕЛОНИ, ИТАЛИЯ

През 2003 г. завършва стоматология с отличие в университета в Сасари, през 2008 г. получава докторска степен по превантивна одонтостоматология, а през 2009 г. – магистърска степен по орална хирургия в същия университет. През 2012 г. завършва едногодишната магистърска програма за клиницисти по имплантология на gIDE / UCLA в университета UCLA в Лос Анджелис, където е удостоен с наградата: 1-во място с най-високи отличия по имплантология. От 2010 г. до 2017 г. е бил асистент и доцент по пародонтология и имплантология. От 2018 г. до 2021 г. е университетски RTDB изследовател, преподавател в курсовете за придобиване на образователна степен по стоматология в университета в Сасари. През декември 2021 г. става доцент във Факултета по дентална медицина към Университета в Сасари.

През 2013 г. той получава като първи италианец заедно с проф. Марко Таларико, сертификата на EAO за фундаментални умения и знания в областта на имплантологията, присъден от борда на „Европейската асоциация по остеоинтеграция“. През 2019 г. печели наградата за научни изследвания „Ескулап“, присъдена от университета във Флоренция на VII колоквиум „Ескулап“. Той е международен лектор по въпроси, свързани с имплантологията и костната регенерация, и е автор на няколко изследователски проекта и научни публикации с висок импакт фактор.

Бивш активен член на Италианското дружество по имплантология, (SIO), активен член на Италианската академия по остеоинтеграция (IAO), бивш активен член на Европейската асоциация по остеоинтеграция (сертифицирана EAO), активен член на Академията за компютърно подпомагане (CAI Academy).

Създател е и на иновативния метод за компютърно направлявана костна регенерация. През годините е обучил множество лекари по дентална медицина в своите курсове по имплантология и регенеративна стоматология, основани на клинични и научни доказателства.

Осъществява активна дейност, насочена изключително към научни изследвания и клинично преподаване в областта на регенеративната имплантология, имплантопротезирането, оралната хирургия и пародонтологията.

Проф. Мелони е консултант и лектор на италианската компания за биоматериали UBGEN

ДУХЪТ НА ИТАЛИЯ

За всички участници има предвидена галавечеря. Организаторите предлагат и организирана туристическа програма (опция, която се заплаща допълнително).

ЗАПИСВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО

Организаторите предлагат две опции, според това какви услуги биха желали да получат участниците от UBGEN:

ПАКЕТ 1: Участие в семинара, обяди и кафе паузи, галавечеря, трансфери от/до летище

ПАКЕТ 2: Пакет 1 + нощувки в хотел 4*/5*, вечери, туристическа програма

Внимание! Самолетното пътуване не е включено в никой от пакетите.

Ако имате интерес към обучението, свържете се за повече информация със Стефан Димитров, тел. 0899 145 805, email: medinabio2007@gmail.com

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top