ОРТОПЕДИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ – ОТ А ДО Я

Зарежда Събития

Медина Био ООД има удоволствието да ви покани за участие в специализирано събитие с лектор Борис Цацкис от Израел, което ще се фокусира върху съвременните тенденции и класическите протоколи за ортопедично лечение при протезиране върху дентални импланти по принцип и специално с елементите на Alpha-Bio Tec. Също така ще бъде обърнато специално внимание на обичайните затруднения и грешки в изработване на ортопедични конструкции и препоръки за избягването им.

Семинарът е предназначен както за лекари, така и за зъботехници, като специално внимание ще бъде отделено на успешната съвместна работа между тях. Препоръчително е участието на лекар и зъботехник, които обичайно работят заедно.

Господин Цацкис остави отлични впечатления след предното си гостуване в България през 2017 г. и сме убедени, че сега отново ще представи практични съвети и нестандартни идеи за успешно протезиране върху импланти.

ТЕМИ, КОИТО ЩЕ ВКЛЮЧВА СЕМИНАРА

1. Видове и особености на ортопедичните конструкции върху импланти.
2. Цифрови и аналогови техники за вземане на отпечатъци – техники, точност, ограничения.
3. Влияние на вида на връзката имплант-надстройка върху избора на протокол за протезиране.
4. Циментова фиксация на протетични конструкции – предимства и недостатъци. Анализ на нестандартни клинични ситуации.
5. Винтова фиксация на протетични конструкции. Преглед на особеностите – от единични коронки до протези за цяла челюст.
6. Имедиантно имплантиране и имедиантно натоварване – особености, вземане на отпечатъци, изработка на временни протетични конструкции, типични проблеми и решения за тях.
7. Снемаеми и условно снемаеми конструкции.
8. Защо възникват проблеми и конфликти в работата дентален лекар <> зъботехник и как да ги избегнем.

ПРОГРАМА

9:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 11:30 Лекционен блок 1
11:30 – 12:00 Кафе пауза
12:00 – 13:30 Лекционен блок 2
13:30 – 14:30 Обяд
14:30 – 16:00 Лекционен блок 3
16:00 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 18:00 Лекционен блок 4

ЗА ЛЕКТОРА

Борис Цацкис от Израел е зъботехник, лектор и предприемач в областта на денталната медицина с огромен опит в работата със системата Alpha-Bio Tec.

Кратка биографична справка:
• зъботехник от 1980 г.
• от 1982 до 1990 г. преподавател в катедрата по зъботехника на Киевски медицински университет;
• от 1991 г. организатор и ръководител на стоматологичен център Ришон-Ле-Цион, Израел;
• от 2005 г. ръководител на учебно-образователен център за стоматолози и зъботехници «Isradentour»;
• лектор в многобройни международни конгреси и конференции.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Ранно записване до 15.04.2024 г. – 400 лв.
Записване след 16.04.2024 г. включително – 500 лв.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКИ

За да се регистрирате за участие, позвънете на вашия търговски представител или на тел. 0893  688 377, 0899 145 806, или пишете на e-mail: medinabio2007@gmail.com

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top