ОРТОПЕДИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ – ОТ А ДО Я

Зарежда Събития

Медина Био ООД проведе специализирано събитие с лектор Борис Цацкис от Израел, което се фокусира върху съвременните тенденции и класическите протоколи за ортопедично лечение при протезиране върху дентални импланти по принцип и специално с елементите на Alpha-Bio Tec. Беше обърнато специално внимание на обичайните затруднения и грешки в изработване на ортопедични конструкции и препоръки за избягването им, а също така и на „неортодоксални“ решения в необичайни ситуации.

Повече от 70 дентални лекари и зъботехници взеха участие в събитието, актовно задаваха въпроси и обсъждаха различни казуси заедно с лектора.

Господин Цацкис отново остави отлични впечатления, както и след предишното си гостуване в България през 2017 г. и сме убедени, че това не е последното му идване в България 🙂

В семинара бяха разгледани темите:

  • Видове и особености на ортопедичните конструкции върху импланти.
  • Цифрови и аналогови техники за вземане на отпечатъци – техники, точност, ограничения.
  • Влияние на вида на връзката имплант-надстройка върху избора на протокол за протезиране.
  • Циментова фиксация на протетични конструкции – предимства и недостатъци. Анализ на нестандартни клинични ситуации.
  • Винтова фиксация на протетични конструкции. Преглед на особеностите – от единични коронки до протези за цяла челюст.
  • Имедиантно имплантиране и имедиантно натоварване – особености, вземане на отпечатъци, изработка на временни протетични конструкции, типични проблеми и решения за тях.
  • Снемаеми и условно снемаеми конструкции.

ЗА ЛЕКТОРА

Борис Цацкис от Израел е зъботехник, лектор и предприемач в областта на денталната медицина с огромен опит в работата със системата Alpha-Bio Tec.

Кратка биографична справка:
• зъботехник от 1980 г.
• от 1982 до 1990 г. преподавател в катедрата по зъботехника на Киевски медицински университет;
• от 1991 г. организатор и ръководител на стоматологичен център Ришон-Ле-Цион, Израел;
• от 2005 г. ръководител на учебно-образователен център за стоматолози и зъботехници «Isradentour»;
• лектор в многобройни международни конгреси и конференции.

ГАЛЕРИЯ

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top