1354364652_file_extension_pdf Изтегли PDF брошура за биоматериали UBGEN

UBGEN е млада иновативна италианска компания, която е фокусирана върху производството на биоматериали за тъканна регенерация специално за денталната медицина.

Всички биоматериали на UBGEN са разработени специално за дентално приложение!

Предимства на костозаместителите RE-BONE

re-bone-granuli1. Разнообразие от продукти, което позволява избор на най-подходящо решение за всеки клиничен случай:

  • смес гранули от кортикална и спонгиозна кост с размери на гранулата 0,25-1 mm или 1-2 mm. Опаковки: 0.25, 0.5, 1, 2 и 5 грама;
  • гранули само от спонгиозна кост с размери на гранулата 0,25-1 mm и 1-2 mm. Опаковки: 0.25, 0.5, 1, 2 и 5 грама;
  • костни блокове от спонгиозна кост – размери 10x10x10 и 10x10x20 mm;

2. Суровината за производство е добита само от италиански говеда, в сертифицирани и контролирани ферми и кланици, от животни на възраст до 24 м (известно е, че дори при опасност от „луда крава“, от нея заболяват животни на възраст над 2 години).

3. UBGEN е първата компания, която използва TERMOGEN® – нискотепературен процес (до 121oС) за обработка на говежда кост, който има няколко основни предимства:

  • получената кост е много по-пореста, като по-големия брой микропори способстват за прорастване на повече кръвоносни съдове и формиране на биологично витална кост в дългосрочен план;
  • избягва се т.нар. керамизация на костта – порцеланоподобно спичане в резултат на високата температура, което остава като чуждо тяло в новата тъкан;
  • получената кост запазва повърхностните микрограпавини (при висока температура те изгарят), които служат за ретенции на клетките при образуването на нови тъкани.

HighT_vs_LowT
На снимката – разлика между повърхността на говежда кост при:
– High T – обработка при висока температура
– Low T – обработка при ниска температура

Предимства на перикардни колагенови мембрани SHELTER

shelterbox1. Богат избор на мембрани

  • бавно (12-24 седмици) и бързорезорбируеми (4-5 седмици) мембрани;
  • дебелини: 0.2, 0.4 и 0.8 мм;
  • размери: 15х20, 30х25 и 50х30 mm.

2. Перикардната мембрана има много ниска степен на фрагментация. В следствие на неравномерната резорбция обикновените колагенови мембрани много скоро след поставянето получават разкъсвания, което нарушава бариерната им функция. Перикардната мембрана резорбира равномерно и надеждно осигурява бариера за срока, посочен от производителя.

Продуктите на UBGEN имат маркировка CE в съответствие с Директива на ЕС 93/42/EEC и изменение 2007/47/EC.

Повече информация за фирмата и продуктите можете да намерите в официалния сайт www.ubgen.com