В лечението, при което се поставят дентални импланти, както и при всяко друго хирургично лечение на костни заболявания или травми с влагане на чуждо тяло в организма на пациента, критично значение имат стабилността и интеграцията с костната структура.

SPI_smallИзраелският производител на комплексна система за дентално имплантологично лечение Alpha Bio Tec e изобретател на уникалния имплант SPI – заострен имплант с широка нарезна стъпка и нови характеристики, уникални за света на имплантологията.

SPI е лесен за работа, осигурява много добър контрол по време на поставяне, достига изключително добра първична стабилност дори и в рискови ситуации и е идеален за имедиатна имплантация и имедиатно натоварване. Всичко това прави SPI подходящ за всякакви имплантологични процедури – от възстановяване на един липсващ зъб до най-пълната и сложна реставрация на цялото съзъбие.

Някои от основните клинични предимства на SPI импланта са:

  • позволява по-малка остеотомия, а оттук и по-малка загуба на кост и намалена травма;
  • уплътнява костната тъкан по време на поставянето, с което се постига висока стабилност веднага след операцията;
  • подходящ за използване в случаи на ограничена костна височина и наличие на много мека кост;
  • намалява риска от увреждане на съседни зъби;
  • позволява промяна на посоката по време на поставянето сцел оптимално възстановяване напозицията;
  • намалява риска от перфорация на лингвалния и букалния кортекс;
  • осигурява много висока степен на костна интеграция благодарение на патентованата повърхностна обработка NanoTecTM на Alpha Bio Tec.