Ако проектирате хирургични водачи със софтуер на 3Shape, ще трябва да съобразите т.нар. offset (отстояние).

При избор на имплант Alpha Bio софтуерът на 3Shape да предлага sleeve offset 9 mm по-подразбиране (това е offset-а на всички инструменти на Alpha Bio).

В ситуации, когато е нужно препозициониране на канюлата с по-голям offset (например при дебела гингива, при която с offset 9мм канюлата ще се окаже в гингивата), offset-а следва да се увеличи, но така че да се съобрази със стъпката в дължината на дриловете от сета за направлявана хирургия на Alpha Bio:
8 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm
16 mm

ПРИМЕР
При идеални условия и offset 9 mm (стандартния за Alpha Bio инструменти) и имплант с дължина 13 мм, за подготовка на ложата ще се използват различни диаметри на дриловете с дължина 13 мм по цялата им дължина (дриловане „докато опре“).

Ако обаче канюлата попада в гингивата и трябва да се отдалечи, дизайнерът на водача трябва да прецени с колко, така че да може да се стигне до желаната дълбочина в костта 13 мм с някой от дриловете в сета.

Ако дизайнерът отдалечи канюлата с 2 мм (за поставяне на същия имплант с дължина 13 мм), нужната дълбочината на дриловане ще стане 15 = 13 (дължина имплант)+2 (допълнителен offset заради дебела гингива). В този случай, в документа Drill protocol на 3Shape, sleeve offset в ще стане 11 мм = 9мм (стандартен offset на Alpha Bio инструменти) + 2 мм (допълнителен offset, за да не влезе канюлата в гингивата).

В сета за водена хирургия обаче няма дрил 15 мм и няма да е възможно точно изпълнение на дрил протокол на принципа дриловане „докато опре“.

Ако обаче дизайнерът отдалечи канюлата с 3 мм, то нужната дълбочина спрямо новия offset ще стане 16 мм (13 имплант + 3 мм допълнителен offset) и вече може да се използват дриловете с дължина 16мм