В отговор на големия интерес към лекциите на израелския експерт д-р Шломо Биршан, Медина Био ООД организира на 10 май 2014г. в столичния х-л Метрополитън ново издание на неговото обучение по тъканна аугментция за дентални лекари.

За семинара:

През последните три десетилетия денталната имплантология и свързаните с нея процедури претърпяха драматични промени. Ако през 80-те години на миналия век не се считаше за важно къде точно е поставен импланта, то в наши дни повече от половината от поставените импланти са придружени в различна степен с процедури за направлявана костна регенерация. Това означава, че днес всеки лекар по дентална медицина, който поставя импланти, трябва да познава колкото се може повече методи за костна аугментация, за да може да постигне добри резултати в широк кръг от пациентски случаи.

Семинарът имаше за цел да обучи денталните имплантолози как да осъществяват на практика успешна направлявана костна регенерация, да им предостави информация за възможни лечения при различни клинични случаи за поставяне на импланти, а също така и да осигури възможност за практически упражнения при максимално близки до реалните условия.

Д-р Бършан е изключителен хирург и обаятелен лектор, който успява да предаде по достъпен и лесен за запомняне начин практически ориентирани познания относно аугментацията на костни и меки тъкани в зависимост от различните клинични случаи. По време и след лекциите участниците в семинара задаваха много въпроси, с което демонстрираха активно отношение към темата и голям интерес към практическия опит на лектора.

За лектора

Д-р Шломо Биршан е завършил през 1998 г. медицинския университет в Тел Авив, Израел. От 1998 до 2000 г. д-р Биршан работи като клиничен инструктор в катедрата по възстановителна дентална медицина в същия университет, а понастоящем има частна практика с фокус имплантология и рехабилитация в мултидисциплинарна клиника в Тел Авив.

Д-р Биршан е дипломант на International Congress of Oral Implantologists (ICOI) и експерт на Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI).

 

 


ПРОГРАМА

10 май 2014г. /събота/

8:30 – 9:00 Регистрация
9:00 – 10:30 Лекция: Тъканна регенерация и използване на костозаместители и мембрани в предпротетичните процедури.
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 Лекция: Тъканна регенерация и използване на костозаместители и мембрани в предпротетични процедури (продължение). Въведение в „Синус лифт”.
12:30 – 14:00 Обяд
14:00 – 15:30 Лекция: Синус лифт – обща информация, принципи на работа, техники, незабавно поставяне на имплант.
15:30 – 16:00 Кафе пауза
16:00 – 18:00 Практически занимания