След като scan body има специфична форма (плоска засечка в горната част) логично възниква въпрос има ли значение ориентацията на scan body в устата за използване на сканирания образ в дигиталния процес по-нататък.

Принципно за лекаря няма значение – достатъчно е да внимава да навие scan body изцяло. Ако не е навито изцяло, после софтуерът, който използва сканираното изображение от интраоралния скенер, няма да интерпретитра коректно дигиталния модел на scan body.

На практика позицията на scan body има значение за последващия работен зъботехнически процес, като препоръката е плоската стена на scan body да е ориентирана вестибуларно.

1. Тази позиция е улеснение и при съпоставянето в зъботехническия софтуер на дигиталният образ от софтуерните библиотеки със сканираният такъв от зъболекаря, когато започва дигиталния проект в лабораторията. Плоската стена обърната вестибуларно е идеална за поставяне на точките за съпоставяне.

2. При единични възстановявания (при тях се ползват затягащи/engaged протетични елементи, за да се осигури еднозначна позиция на надстройката).

При използване на Ti бази софтуерът позиционира дигиталния модел на Ti база аналогично на позицията на scan body в устата – на където сочи плоската стена на scan body, натам сочи и плоската стена на Ti база.

За зъботехника е важно плоската стена да сочи вестибуларно, за да има повече място за дизайн на корона (пред плоската стена има отнет материал и там се отваря повече място).