Поставянето на импланти с нискък въртящ момент минимизира загубата на кост

Дали по-ниският въртящ момент води до по-малка костна загуба при поставяне на импланти? Във файла „Low implant insertion torque allows minimal bone loss: A multicenter 2-year prospective study“ ще намерите проучване, което изследва степента на преживяване на имплантите след поставяне при нисък въртящ момент (<35 Ncm). Измерванията са правени с помощта на резонансен честотен анализ (RFA), сондиране на дълбочината на джобовете и отчитане на промените в интерпроксималното ниво на кресталната кост.

Ако хипервръзката с името на файла не работи, използвайте този адрес за сваляне: http://medina-bio.com/files/Articles/Low-implant-insertion.pdf

Публикувано на: 07.03.2019 г.