New_TiBase_2017

Alpha Bio Tec обяви четири нови Ti Base продукта, които разширяват фамилията за използване при CAD/CAM възстановявания.
Новите Ti Bases са с 2.5 mm височина на маншета, което увеличава възможностите за клинични решения. Продуктите са подходящи както за единични възстановявания, така и при решения с множество импланти. Налични са разновидности и за импланти с хексагонална връзка (IH) с надстройките, и за такива с конична връка (CHC).

За допълнителна информация вижте новия продуктов каталог на Alpha Bio Tec за 2017/18.