FB postAlpha Bio обяви три нови мултиюнит абатмънта за платформата CS, които са предназначени за протезиране при по-голяма дебелина на гингивата. Новите продукти са с височина 3.5 мм, 4.5 мм и 5.5. мм и отново имат вдлъбнат (англ. concave) дизайн за постигане на по-добър профил на изникване на гингивата и отлични естетични резултати. Оцветеният в зелено винт прави лесна идентификацията на изделията за връзка тип CS.

Завиването на винта става с същата шестостенната отвертка с диаметър 1,5 мм, която се използва на всички прави мултиюнит абатмънти. Новите изделия са предназначени за същите клинични индикации, за които се препоръчват съществуващите прави мултиюнит абатмънти.

Допълнителните височини позволяват на зъболекаря и зъботехника да разширят клиничната употреба на CS мултиюнит решения към случаи, които изискват по-високи гингивални височини.

Публикувано на: 09.11.2021 г.