Това специално събитие запозна гостите с опита и препоръките на изключителни чуждестранни и български експерти относно диагностика преди имплантологично лечение и хирургична и протетична работа в естетичната зона.

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

Модератор на събитието ще беше проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, дмн, ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”, Факултета по дентална медицина, МУ София, национален консултант по „Дентална клинична алергология”.

 

Лекция 1: Предвидимо имедиантно имплантиране и имедиантно натоварване в естетичната зона: диагностициране, планиране, поставяне на импланти и рехабилитация, Dr. Shlomo Birshan, D.M.D., Израел

Имедиантното имплантиране и имедиантното натоварване са интегрална част от съвременната дентална имплантология. Но това са сложни манипулации и, за да се избегнат усложнения, лекарите трябва добре да познават протокола за работа и да усъвършенстват уменията си в тази област.

Тази лекция разгледа теоретичната основа на тези имплантологични подходи и ще предложи начини за използване на тази теория в ежедневната практика. Също така даде насоки за работа, базирани на клиничните индикации и резултатите от диагностиката на пациента, за постигане на максимално предвидими резултати както по време на хирургичната фаза, така и на етапа на възстановяване.

Лекцията включва информация от публикации вкл. такива от 2014, а също така и видеозаписи на хирургични операции.

 

Лекция 2: Протетични концепции при силно наклонени импланти: въведение, диагностика, поставяне на импланти, временно протезиране, техники за вземане на отпечатък, all-on-4, стъпка по стъпка разглеждане на процедурите за окончателно възстановяване, Dr. Amir Gazmawe, D.M.D, Израел

Използването на наклонени импланти за поддръжка на частични или пълни протези е утвърден начин за предвидимо лечение с много добри прогнози. Тази лекция представи цялостно хирургическите и протетични аспекти на този тип работа и проследи стъпка по стъпка процеса от диагностичната фаза през зъботехническата работа и клиничните процедури до финалното възстановяване и поддръжка на протезите за постигане на дълготрайни добри резултати.

 

Лекция 3: Протетични съображения при работа в естетичната зона: поставяне на имплантите, процедури за аугментация, имедиантно имплантиране и имедиантно временно протезиране в естетичната зона, Dr. Amir Gazmawe, D.M.D, Израел

Перфектната усмивка е крайния резултат от всяко протетично лечение в естетичната зона. Липсващи зъби в тази област води до хистологични анатомични изменения в меките тъкани и костите, което поставя големи предизвикателства пред постигането на естествена форма на венеца след протезиране.

Изборът на имплант и надстройка по време на хирургичната фаза има ключова роля за последващия оздравителен процес на костите и гингивата. Добрата преценка дали да се използва имедиантно натоварване, както и техниките за изграждане на временна конструкция и вземане на отпечатък имат важна роля за постигане на оптимални естетични резултати при протетика върху импланти.

Тази лекция представи посредством клинични случаи хистологичните промени след екстракция и идеите, които стоят зад имедиантното имплантиране и натоварване, както и препоръки за използване на импланти, така че да се избягнат естетични дефекти и промени във венците във фронталната зона.

 

Лекция 4: Комплексна орална диагностика на клинично здрави и медицински компрометирани пациенти при предстоящо имплантологично лечение, проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, дмн

 

Лекция 5: Пълноценно използване на 3D образна диагностика за успешна дентална имплантология, Dr. Zoran Vlahović, DMD, PhD, лектор на Planmeca, Финландия

Тази лекция разгледа накратко устройството и работата на CBCT системите, техните характеристики, начин за получаване на изображението, предимствата и недостатъците на тази технология. Ще бъдат показани интересни клинични случаи от областта на оралната хирургия и имплантология, при които CBCT играе ключова роля за диагностиката на заболяването и планиране на лечение.
Специално внимание беше отделено на възможностите на софтуерните продукти, които са част от CBCT системите, за предоперативно планиране на място за поставяне на имплант, асистирано имедиантно имплантиране, компютъризирана стоматология (напр. 3D принтиране на  имплантологични водачи) и др.

 

Лекция 6: Титанокерамика – най-доброто протезиране върху титанови дентални импланти, Петър Бонев

 

ПРОГРАМА ПО ЧАСОВЕ

9:00 – 9:30 Регистрация

9:30 – 9:45 Откриване

9:45 – 10:45 Комплексна орална диагностика на клинично здрави и медицински компрометирани пациенти при предстоящо имплантологично лечение, проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, дмн

10:45 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:00 Предвидимо имедиантно имплантиране и имедиантно натоварване в естетичната зона: диагностициране, планиране, поставяне на импланти и рехабилитация, Dr. Shlomo Birshan, D.M.D., Израел

12:00 – 12:30 Титанокерамика – най-доброто протезиране върху титанови дентални импланти, Петър Бонев

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 14:30 Протетични концепции при силно наклонени импланти: въведение, диагностика, поставяне на импланти, временно протезиране, техники за вземане на отпечатък, all-on-4, стъпка по стъпка разглеждане на процедурите за окончателно възстановяване, Dr. Amir Gazmawe, D.M.D, Израел

14:30 – 14:45 Кафе пауза

14:45 – 15:45 Протетични съображения при работа в естетичната зона: поставяне на имплантите, процедури за аугментация, имедиантно имплантиране и имедиантно временно протезиране в естетичната зона, Dr. Amir Gazmawe, D.M.D, Израел

15:50 – 16:50 Пълноценно използване на 3D образна диагностика за успешна дентална имплантология, Dr. Zoran Vlahovic, DMD, PhD, лектор на Planmeca, Финландия

16:50 – 17:00 Закриване

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Зала „Средец“ на х-л Шератон София Хотел Балкан

Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ №5

 

 

ЗА ЛЕКТОРИТЕ:

Д-р Газмауи получава своята диплома по дентална медицина в Израелският универистет към болницата Hadassah, Йерусалим, 2001. През 2008 г. завършва специализацията си по протетична дентална медицина в Медицински център Hadassah. В периода 2002-2007г. д-р Газмауи работи като асистент и лектор към Израелският Универистет и е член на Центъра по прететична имплантология към болница Hadassah. Д-р Газмауи е чел лекции в множество конгреси и конференции в Израел и по света. Понастоящем практикува имплантологична хирургия и протетика в частна клиника Ramat-Hasharon, Израел.

SAMSUNG

Д-р Шломо Биршан е завършил през 1998 г. медицинския университет в Тел Авив, Израел. От 1998 до 2000 г. д-р Биршан работи като клиничен инструктор в катедрата по възстановителна дентална медицина в същия университет, а понастоящем има частна практика с фокус имплантология и рехабилитация в мултидисциплинарна клиника в Тел Авив.

Д-р Биршан е дипломант на International Congress of Oral Implantologists (ICOI) и експерт на Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI).

Проф. Киселова е международно утвърден специалист по орална медицина, орална патология и дентална клинична алергология. От 2004 г. е професор във Факултета по дентална медицина, МУ – София, а от 2012 г. е ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”, национален консултант е по „Дентална клинична алергология”. Проф. Киселова е основен преподавател по дисциплините „Орална патология” и по „Дентална клинична алергология” на студенти по дентална медицина във ФДМ – София. Автор и съавтор е на 10 учебника в областта на оралната медицина и денталната клинична алергология и на над 450 научни статии у нас и в чужбина.
Д-р Влахович е завършил дентална медицина в Прищина, по-късно придобива специалност „Орална хирургия” и специализира орална хирургия и имплантология във военно-медицинската академия в Белград.
Практикува орална хирургия и имплантология в собствена дентална клиника “V Dental Center” в Подгорица, Черна гора, както и преподава в медицинския университет в Косовска Митровица, Сърбия.
Има значителен опит в използването на цифрови 3D рентгенограф-ски образни изследвания за планиране и контролиране на лечение с дентални импланти и изнася лекции по тази тема в множество международни форуми, свързани с дентална медицина.
Д-р Влахович е член на Serbian Society of Oral Implantology и Serbian Society of Oral Surgery.
Петър Бонев е завършил зъботехника през 1975 г., след което има редица специализации в страната и чужбина.

Работил e в градска стоматологична поликлиника и стоматологичен факултет София до 1987 г., a от 1988 г. до 1993 г. е завеждащ лаборатория към Министерството на спорта. Практикувал е и в чужбина – Швеция, Германия, Италия, Либия. През 1993 г. сновава собствена лаборатория – Пладтика.

От 1994 г. е член на дентално информационно общество, член на БААС още от основаването му.

Петър Бонев изнася лекции на стоматологични и зъботехнически конгреси и регионални срещи в България и чужбина – Русия, Македония, Сърбия и Румъния.

Спонсори на събитието: