Медина Био подготви преводи на български език на ръководствата за използване на Alpha Bio Locator и системата за възстановявания с винтова фиксация

Screw_retained_Manual. Locator  

Преведохме на български език още две ръководства за работа с ключови фамилии продукти на Alpha Bio Tech:

В документите ще намерите постъпкови инструкции за ползване и илюстрации за онагледяване на целия процес.

Можете да изтеглите PDF версии на ръководствата с клик върху изображенията или имената им.