В серия статии ще публикуваме погледа на експерти върху различни „горещи“ проблеми в управлението на денталната практика. Започваме с казус от сферата „Управление на човешкия капитал“, подготвен от г-жа Теодора Ангелова.

 

 

През изминалата 2022 г. година тази тема беше лайтмотив при мениджъри и собственици, с които работих, и коментарите им много си приличаха:

 • Толкова време и средства съм вложил в него, а той накрая си тръгва.
 • Тъкмо започна да работи добре и фирмата заработи ефективно, а сега отива другаде.
 • Набра самочувствие, че се справя и реши да започне свой бизнес в същата сфера.

В днешно време добрите професионалисти сравнително често сменят работата си – в специализираната литература се посочва, че средното време, прекарано на една длъжност в една компания, е между 4 и 6 години.

Така изникват два въпроса:

 • Защо някой решава да се изправи пред стреса и предизвикателството да започне работа в нова компания и в нов екип?
 • Какво може да направи мениджърът, за да задържи максимално дълго добрите си служители в компанията?

Има множество проучвания, които събират и оценяват значимостта за причините за напускане на служители. Ето неизчерпателен списък:

 1. Лош мениджмънт
 2. Липса на признание за постигнатите резултати
 3. Липса на автономност
 4. Усещане за липса на значимост както на човека, така и на работата му
 5. Скучна и непредизвикателна работа
 6. Неатрактивен пакет – ниско заплащане и/или липса на ценни социални придобивки
 7. Чест извънреден труд
 8. Неприемлива корпоративна култура
 9. Лоши взаимоотношения с колегите
 10. Липса на възможност за професионално развитие
 11. Липса на възможност за кариерно (йерархично) развитие
 12. Проблеми с грижата за децата
 13. Недостатъчна гъвкавост на работното време
 14. Лош баланс между работа и личен живот
 15. Професионално „прегаряне“
 16. Смяна на личните приоритети и цели
 17. Липса на ясно определени права и задължения
 18. Неадекватна (вкл. субективна) оценка на представянето
 19. Хронична липса на необходимите материали и консумативи за качествена работа
 20. Значими професионални рискове за здравето и живота

Когато дентален лекар, медицинска сестра, отговорник регистратура или друг важен служител в денталната практика реши да търси нова работа, често причините са няколко от изброените, но за конкретния човек винаги има водеща, която „прелива чашата“.
За собственик и/или мениджър на дентална практика винаги е болезнено да се изправи пред ситуация, в която човек, на когото разчита и в който е вложил много, обяви, че желае да напусне.

Нека разгледаме две типични ситуации на обявено желание за напускане:

 • Това Ви изненадва
 • Това не е неочаквано, но Ви огорчава

АКО ИСКАНЕТО ЗА НАПУСКАНЕ ВИ ИЗНЕНАДВА

Това означава, че този служител с неговите постижения, амбиции и проблеми е останал незабелязан. Приели сте добре свършената работа за даденост и нещо, на което можете винаги да разчитате. Съсредоточили сте се в решаването на други проблеми, защото сте смятали, че той винаги се справя с неговата работа достатъчно добре, но сте пропуснали да оцените амбициите, мотивацията и проблемите на човека. Или сте ги оценили в миналото, но не сте отчели, че те се променят много във времето с промените на възрастта, семейния статус, материалния статус и т.н. и сте пропуснали да ги проследите.

Така или иначе, това е мениджърски пропуск. В момента категоричното заявяване на желанието за напускане служителят вече е натрупал критична маса от огорчения и негативи, взел е окончателно решение и просто Ви информира. Вие нямате контрол върху решението и сте поставени пред свършен факт. Има известен шанс да мотивирате служителя да преразгледа решението си, но вероятността за успех е малка (не надвишава 10%).

АКО ИСКАНЕТО ЗА НАПУСКАНЕ НЕ Е НЕОЧАКВАНО, НО ВИ ОГОРЧАВА

Много често това е признак на забавено действие или бездействие – познавате човека, амбициите му, проблемите му, но сте отлагали работата с него за „по-подходящ момент“. Това се случва често, когато съсредоточавате времето и усилията си в „гасене на пожари“ или справяне с текущи проблеми от работен характер. Ежедневната работа е низ от справяне с критични ситуации, когато няма утвърден модел на работа, липсват устойчиви правила за работа, няма формално определен обхват на задълженията на служителите, не е определено качеството на работа и липсват обективни критерии за оценка на представянето. Извънредни разходи, спешни ремонти на дефектирала техника, шумни недоволни пациенти, липса на пациенти, преразпределяне на работата заради временно отсъствие на ключови служители, проверки от държавни институции, които искат информация, а тя не е подредена и изисква много време за събиране и т.н. са все ситуации, които ангажират вниманието на мениджъри и собственици и ги карат да отлагат всичко, което не е „спешно“ към момента.

Залисани в решаването на „спешни“ проблеми, дори да имате планове за персонална работа със своите служители, нечие решение за напускане винаги Ви изпреварва. Подсъзнателно знаете, че моментът на раздялата или промяната ще дойде, но улисани в прагматичните проблеми, сте изпуснали момента. И се чувствате огорчени, дори предадени.

Да работиш с хора, означава непрестанно да работиш осъзнато с тяхната емоционалност, психика и характер. А хората са различни и имат нужда от различен подход. Това е неотменна част от задълженията на всеки мениджър на екип и изисква специални знания, умения и усилия!

Заявете участие в обучението „Управление на човешки капитал“ за мениджъри на дентални практики, което Теодора Ангелова води за клиенти на Медина Био, ако искате да разберете:

 • Какво представлява мотивацията на служителите и как да я проучвате?
 • Как да прецените колко дълго би работил за вас конкретен служител?
 • Какви са Вашите лични силни страни, като мениджър, и в кои области трябва да работите?
 • Какви стилове на управление има и кой е подходящия за Вас?
 • Какво представлява справедливо и мотивиращо заплащане?
 • Каква е връзката между заплащане и отговорност на служителите?

Проверете за предстояща дата на обучение в секция „Събития“ в сайта на комапнията на адрес:  www.medina-bio.com/sabitia/ или позвънете за повече информация на Стефан Димитров на тел. 0899 145 805