Д-р Гади Шнайдер – лекар по дентална медицина, специалист по периодонтика
Израел, май 2009 г.

X-rays_pics

Определения
Регенериране – реконструиране на увредена и унищожена тъкан, по начин, при който реконструираната тъкан е идентична по състав, морфология и функция с оригиналната тъкан.
Възстановяване – реконструиране на увредена или унищожена тъкан, по начин, който се различава от оригиналната тъкан (белег или дълъг JE).

Обща информация
Направляваното костно регенериране се базира на направлявано тъканно регенериране в областта на периодонтиката. През 1976 г. се прави предположение, че начинът на лекуване на увреждания зависи от вида на клетките на увреждането (Melcher 76).
Fig1

Междувременно редица проучвания установиха, че PDL клетките са отговорни за типа клетки, които отговарят за направляваното костно регенериране и че спирането на достъпа на епителните и съединителните тъканни клетки до мястото на оздравяване посредством физическа преграда (мембрана) позволява на PDL клетките да се натрупат в корена на зъба и да започне образуването на зъбен цимент, PDL и костно (регенериране).

Fig2-4
Установява се, че когато мембраната е притисната и е оставено съвсем малко пространство между нея и зъба, се формира само зъбен цимент и малко количество кост. А когато мембраната запазва голям обем се формира голямо количество кост (Gottlow 84).
Fig5
Заключението, направено от редицата проучвания, е, че можем да си направим изводи от принципите на успешното тъканно регенериране и да ги приложим за костното регенериране, като създадем пространство и физическа преграда, която позволява единствено на клетките на костното регенериране да проникват в това пространство и да го запълват с кост. В момента тази теория представлява основата за направляваното костно регенериране.

В съответствие с тази теория са проведени няколко клинични проучвания, в които са създадени двустранни костни дефекти и е поставена мембрана от едната страна, а от другата не. Резултатите от проучванията еднозначно сочат, че нова кост се генерира от към страната, на която е поставена мембрана, а от другата страна се генерира само мека тъкан (Dahlin 88, 89, Kostopoulus и Karring 94, Karring 94).
Fig6-7

Процес на костно формиране
Историческите доказателства сочат, че формирането на нова кост под мембраната се осъществява посредством същия процес и в същите етапи, като естественото костно формиране в зъбната алвеола след изваждане на зъб, а именно:

 • Съсирване на кръвта, защитено от мембраната.
 • Формиране на гранулозна тъкан.
 • Формиране на ембрионална костна структура.
 • Формиране на слоеста (ламелозна) кост.
 • Костно ремоделиране.

Fig8-9

Продължителността на целия този процес е от 4 до 6 месеца (Schnek 94).

Клинични изпитвания
Клиничните изпитвания за сравнение на импланти, поставени в регенеративна кост спрямо импланти, поставени в естествена кост, сочат, че:

 • И двата варианта имат еднакви клинични, радиографски и хистоморфометрични характеристики.
 • Еднаква степен на контакт кост-имплант (BIC).
 • Еднаква степен на върхова костна резорпция.

(Fritz и Reddy, 2001, Zitman, 2001; Hammerie, 2003)

Едновременно направлявано костно регенериране и поставяне на имплант
За да стане възможна костната регенерация по едно и също време с поставянето на импланта, следва да се съблюдават три принципа:

 • Първична стабилност на импланта.
 • Идеално протезно поставяне на импланта.
 • Подходящ размер и форма на дефекта, позволяващ постигането на предходните две предварителни условия.

Принципите на направляваното костно регенериране, демонстрирани с имплант 22 от д-р Гади Шнайдер
В серия от презентации на случаи и проучвания, Buser (1955), се предлага хирургичен протокол, състоящ се от 7 принципа, насочени към постигане на предвидими резултати при направляваното костно регенериране:

 • Първично затваряне на меката тъкан, за да се предотврати излагане на мембраната, чрез използване на подходяща техника за разрез и клампиране.

Fig10-11

 • Поставяне на импланта на идеалната протезна позиция.

Fig12-14

 • Подготовка на костта – декортикация с цел да се позволи на остеопрогениторните клетки от костния мозък да достигнат до дефекта.

Fig15
Създаване и подържане на пространство под мембраната с цел да не се позволи пролапс на мембраната в дефекта чрез използването на костни заместители или други средства за поддържане на мембраната.
Fig16-17

 • Пълно адаптиране и фиксиране на мембраната чрез зашиване или фиксиране на костта с щифт, насочено към:

Предотвратяване на попадането на клетки от мека тъкан в дефектната област.
Предотвратяване на разместване на мембраната с цел да не се позволи формирането на мека тъкан под нея.
Fig18-19

 • Постигане на първично затваряне чрез освобождаване на рязове и шевове.

Fig20-21

 • Изчакване най-малко 6-7 месеца за постигане на максимално зарастване и костно запълване.

Fig22-23

Резюме:
Направляваното костно регенериране е ефективна и предвидима процедура:

 • Над 90 % успех при проследяването на 656 импланта за период от над две години (Nevins M., Int. J. perio Restor Dent 98, Lorenzoni, COIR 99, Dahlin, COIR 91).
 • 90-100 % запълване на костта под мембраната след изчакване на период от 6-8 месеца (Lang N.P.: COIR 94:5, 92-97).
 • Все повече доказателства в професионалната литература сочат, че абсорбируемите мембрани са също толкова ефективни, колкото неабсорбируемите мембрани при латерално направлявано костно регенериране (Hammerle, C.H.F: Periodontology 2000: Vol 33, 2003:36-53).
 • Между регенеративната кост и естествената кост не съществува разлика по отношение на BIC и новото на успеваемост при имплантите (Zitman NU, JOMI 2001¨16: 355-366).

 

Илюстрация на клиничени случаи

Кликнете върху избраното изображение, за да го видите в голям размер.

Sluchai_1

Sluchai_2

Sluchai_3