На 18.11.2022 г. в зъботехническа лаборатория ПОЛИДЕНТ в гр. Пловдив се проведе еднодневен специализиран семинар за зъботехници за запознаване с някои по-специфични решения върху импланти Alpha-Bio.

В рамките на събитието лекторът Георги Куртев представи конкретни аналогови и дигитални протоколи за работа и добри практики при използване на някои специфични протетични продукти на имплантологичната система Alpha-Bio Tec.

Темите, включени в семинара, имаха за цел да помогнат на участниците:

• да разширят своите познания относно протетичните възможности на Alpha-Bio Tec;
• да се запознаят с нови идеи за по-ефективно прилагане на различните решения на системата от зъботехническа гледна точка и протоколи за работа;
• да получат конкретна информация как да се избегнат някои от най-честите грешки, които водят до брак в лабораторията или до неудовлетворение на лекарите и необходимост от повторна изработка на конкретна конструкция.

 

ЗА ЛЕКТОРА

Георги Куртев е основател и собственик на зъботехническа лаборатория ПОЛИДЕНТ в Пловдив. Амбициозен да прилага последните иновации в зъботехническата дейност, той е фокусиран върху интердисциплинарна комплексна работа и прилагане на дигитален протокол за дентални възстановявания.

През 2001 г. се дипломира със специалност „Зъботехника“ в МК Пловдив, след което завършва множество специализирани курсове в сферата на зъботехниката.

Георги Куртев е сертифициран обучител на: VITA, BEGO, Thermosens, 3shape и Rhain 83.

От 2022 г. преподава „Зъботехника“ на студенти в МК Пловдив, като отделя специално внимание на дигиталните технологии в денталната медицина и зъботехниката.