EincoBio е бразилска компания, която повече от 35 години разработва и произвежда керамични биоматериали за костна реконструкция, предлагайки иновативни решения в различни специалности на общата медицинаи стоматологията, като е призната от националната и международната научно-техническа общност за световен еталон на пазара за реконструкция на костна тъкан.

Продуктите на компанията се предлагат под търговската марка Osteosynt и се използват в много медицински области – ето само някои от тях:

 • неврохирургия;
 • офталмология;
 • ЛЧХ;
 • имплантология (вкл. дентална);
 • онкология;
 • травматология;
 • хирургия на гръбначен стълб;
 • пластична хирургия;
 • ортопедия.

Ключови факти относно продуктите с марка Osteosynt:

 • 100% синтетичен материал;
 • двуфазен продукт (бета трикалциев фосфат + хидроксиапатит) – отлична механична устойчивост за поддържане на обема и предвидимо време за замяна на синтетичния материал с витална автогенна кост;
 • пореста хидрофилна структура (макро- и микропореста), гарантирана от специфичния високотехнологичен производствен процес – предсказуем растеж на автогенната кост;
 • собствен патент IPI 9104220-8 относно нови композитни материали за възстановяване на костни структури.

Продуктите Osteosynt имат CE и FDA сертификати и са в съответствие със стандартите EN ISO 9001:2008 и EN ISO13485:2012

Медина Био предлага на бъларския пазар гранули с различни размери и апликатори (спринцовки) с готова смес за директно използване. Съставът на тези изделия е 60% HА и 40% BTCP.