Alpha Bio Tec разширява своята концепция Simplantology в сферата на CAD/CAM изработката на протетични решения.

Технологичните нововъведения през последните години революционализират стоматологичната практика и начинът, по който зъботехническите лаборатории произвеждат желаните конструкции. Появата на специализирани CAD/CAM системи за стоматология осигури възможност и на лекари, и на зъботехници да се възползват от предимствата на компютърния дизайн и обработка за производство на естетични и трайни протетични конструкции от различни материали.

Alpha Bio Tec вече предлага широка гама от протетични елементи за използване при CAD/CAM технология – изтеглете PDF каталог за фамилията DentalWiz, за да научите повече.