От септември 2022 г. Медина Био стартира специална програма за насърчаване на доволните клиенти да препоръчват на свои колеги имплантологичната система Alpha Bio.

Всеки лекар, който е препоръчал Alpha Bio на свой колега, ще получи бонус, когато новият клиент направи поръчка към Медина Био.

Участието в програмата e максимално опростено – препоръчващият попълва формуляр в интернет, в който посочва на кого препоръчва системата и включва данни за контакт на потенциалния нов клиент.

Интернет адрес на онлайн формуляра: https://www.medina-bio.com/partners/

Медина Био ще следи дали е постъпила поръчка от новия клиент. Когато новият клиент направи поръчка и плати, препоръчалият ще получи бонус под формата на продукти по избор от Медина Био (Alpha Bio, биоматериали UBGEN или биоматериали EincoBio).

Бонусите са два вида – непосредствен и с натрупване.

1. Непосредственият бонус

Този бонус се предоставя на препоръчалия веднага след плащане на първа поръчка от новия клиент.

Размерът на бонуса зависи от това какъв тип е новия клиент:

  • Участник в имплантологичен курс 1-во ниво, заплатил пълна такса.
  • НАЧИНАЕЩ имплантолог, който е участвал в курс 1-во ниво (т.е. има имплантологичен сет), направил първа поръчка над 1200 лв.
  • НАЧИНАЕЩ имплантолог с индивидуално обучение, който не е участвал в курс 1-во ниво (т.е. няма имплантологичен сет), с първа поръчка за продукти над 2200 лв.
  • ОПИТЕН имплантолог с първа поръчка над 3000 лв. За опитен имплантолог се счита лекар, който има поне 2 г. опит с имплантология и поставя 50+ бр. импланти годишно.

Минималният размер на първа поръчка, за който се изплаща бонус на препоръчителя, е съобразен с нуждите на новите клиенти от продукти и инструменти, за да заработят пълноценно: хирургичен сет, импланти, абатмънти, трансфери, аналози и т.н.

Медина Био ще насърчава препоръчителя да съдейства на новия клиент при съставяне на първата поръчка за постигане на оптимален микс от продукти.

2. Бонус с натрупване

Колкото повече колеги препоръчва даден лекар, толкова по-голям допълнителен бонус ще получи.

Препоръчващият ще получава точки за всеки нов клиент, който е платил първа поръчка. Точките са различни за различните типове клиенти.

Точките ще се натрупват. Определени са няколко нива за натрупани точки. При достигане на всяко ниво, препоръчителят ще получи допълнителен бонус (в допълнение към този, който вече е получил за всеки нов клиент).

Медина Био ще регистрира точките в индивидуалните файлове на клиентите и ще предоставя информация за натрупания брой на препоръчващите при запитване. Всеки препоръчващ може и самостоятелно да следи точките си за получаване на бонус с натрупване, като регистрира по избран от него начин получените бонуси за първа поръчка от нов клиент.

За да получите детайлно описание на бонусите в програмата за препоръчване на нови клиенти, както и с всякакви въпроси, свързани с програмата, звънете на Стефан Димитров на тел. 0899 145 805 или пишете на medinabio2007@gmail.com