На 01 март Alpha Bio Tec официално оповести цялостното обновяване на на www.alpha-bio.net. Промените са както в графичната визия, така и в съдържанието, което е значително обогатено.