През март 2022 г. компанията за маркетингови изследвания Ноема завърши първото проучване на пазара на дентални импланти в България.  Резултатите потвърдиха собствените проучвания на Медина Био, че Alpha Bio е глобален лидер на пазара в страната и изпреварва конкурентите си от всички пазарни сегменти.

Посочете с курсора на мишката избран сегмент от графика, за да видите числовото изражение на съответния дял.

9 от 10 лекари, които слагат имланти, са запознати с Alpha Bio.

Спонтанна разпознаваемост, %

Подпомогната разпознаваемост, %

Alpha Bio има най-голям пазарен дял сред всички системи, които се предлагат в България.

Пазарен дял, %

Дял на лекарите, които използват Alpha Bio.

Използвали импланти Alpha Bio в миналото или използват в момента, %

Използват импланти Alpha Bio в момента, %

86% от клиентите са доволни от съвместната работа с Alpha Bio и дистрибутора Медина Био.

Удовлетворение на клиетите от Alpha Bio, %

Благодарим за доверието на всички клиенти, които работят с Alpha Bio!