Alpha-Bio пусна в продажба изцяло обновена протетика за CS импланти (стандартна конична връзка) под името ConiPro Complete.  Това е първата стъпка за обновяване на протетичните елементи на компанията с нов дизайн, който има конкавна форма и се използва при всички компоменти – трансфери, хийлинги, временни абатмънти, абатмънти за циментиране, Ti бази, сканиращи  абатмънти.
Следващата стъпка предвижда обновяване на протетиката за CHC импланти в края на 2024 или началото на 2025 г.
Конкавният (вдлъбнат) дизайн преполага оформяне на по-добър биологичен профил на изникване на меките тъкани около надстройката, ососбено при субкрестално поставяне на имплантите. Това означава по-добро управление на меките тъкани за по-добра естетика.
Ползи от новата форма на протетичните елементи:
✓ подходящи са за използване при субкрестално поставяне на имплантите до 1,5 мм под нивото на костта;
✓ тесният вдлъбнат дизайн поддържа меките тъкани около надстройката;
✓ има подходящи елементи за най-различни височини на гингивата;
✓ всички елементи са с еднакъв вдлъбнат дизайн, което означава едно и също поведение към гингивата по време на всички етапи от лечението;
✓ поддържа биологичната ширина между протезирания зъб и околните му структури;
✓ анодизиран златен цвят за по-добра естетика;
✓ цветно кодиране за по-лесно различаване при работа.
Специален продуктов каталог за новите елементи можете да изтеглите от тази връзка: ConiPro Complete Conical Connection Solution Catalog