10-11 март 2017г., София

Медина Био ООД организира  в прекрасния конферентен център на новия хотел Best Western Premier Sofia Airport изключително успешно специализирано обучение, което предостави възможност за изучаване и систематизиране на протоколите за ортопедично лечение при протезиране върху дентални импланти.

Семинарът беше предназначен както за лекари, така и за зъботехници, като специално внимание бе отделено на успешната съвместна работа.

Лектор беше Борис Цацкис от Израел – зъботехник, преподаватели предприемач в областта на денталната медицина с огромен опит в работата със системата Alpha Bio Tec.

Кратка биографична справка за г-н Цацкис:

•    зъботехник от 1980г.

•    от 1982 до 1990г. преподавател в катедрата по зъботехника на Киевски медицински университет;

•    от 1991г. организатор и ръководител на стоматологичен център Ришон-Ле-Цион, Израел;

•    от 2005г. ръководител на учебно-образователен център за стоматолози и зъботехници «Isradentour»;

•    лектор в многобройни международни конгреси и конференции.

ПРОГРАМА НА КУРСА

 1. Комплексни решения при съставяне на план за ортопедично лечение с използване на системата Alpha Bio Tec.
 2. Универсалност на системата – предпоставка за успех на стоматолога и зъботехника.
 3. Разглеждане на предаването на натоварването от ортопедичната конструкция чрез абатмънта към импланта. Връзка имплант<>абатмънт.
 4. Изучаване на принципите на аналого-трансферната система.
 5. Методики за изготвяне и последователност на вземане на отпечатък с отворена и затворена лъжица. Стандартни и индивидуални лъжици. Шиниране на трансфери.
 6. Класификация на ортопедическите конструкции, които могат да се изградят върху импланти.
 7. Принципи за изготвяне на циментирана конструкция върху импланти. Обзор на видовете хирургични шаблони.
 8. Оформяне на индивидуален профил на изникване. Методика за пренос на получения контур върху работния модел.
 9. Супраструктури за изготвяне на циментирана конструкция. CAD/CAM технологии, използвани при този вид фиксация.
 10. Клинико-лабораторни етапи при изготвяне на циментирани конструкции върху импланти. Илюстрация с клинични случаи.
 11. Принципи на работа при използване на винтова фиксация при протезиране върху импланти.
 12. Мезоструктури, понятие за залепени и винтово фиксирани  супраструктури.
 13. Особености при изработката на винтово фиксирани  провизорни и постоянни конструкции.
 14. Използване на CAD/CAM технологии при изработка на конструкции с винтова фиксация.
 15. Клинико-лабораторни етапи в изработката на конструкции с винтова фиксация. Илюстрация с клинични случаи.
 16. Multi-Unit система.
 17. Методики за пренос на позиционирането на челюстите и формата на зъбите от междинни реставрации в постоянни конструкции, използване на силиконови индекси.
  Принцип на кръстосаното моделиране.
 18. Снемаемо и условно снемаемо протезиране върху импланти.
  Протокол за работа при изработка на:
  •    фиксация върху сферични глави;
  •    фиксация върху абатмънти с цилиндрични глави (ball abutment);
  •    фиксация с помощта на локатори.
 19. Особености при изработка на конструкции върху импланти NICE и NeO.
 20. Обсъждане на проблеми, които възникват по време на клиничните и лабораторните етапи при протезиране върху импланти.

Повече от 70 лекари и зъботехници от цялата страна имаха удоволствието в рамките на два дни да чуят и видят лекциите на международно признат специалист с 40 годишен опит – тънкости в протезирането върху импланти, илюстрации на чести грешки, идеи за справяне с трудни случаи и още много полезна информация.