“Управление на човешки капитал“ за мениджъри на дентални практики

Начало » Събития » “Управление на човешки капитал“ за мениджъри на дентални практики
Зарежда Събития

През 2023 г. продължаваме с цикъла от бизнес обучения за лекари по дентална медицина, които управляват практики, процеси или екипи.

Целта на тренинга е да представи идеи и конкретни препоръки за това как по-успешно и с по-малко стрес управители и мениджъри на екипи да ръководият хората в денталната практика.

Имаме удоволствие да предложим първото за годината обучение за управление на човешки капитал, което разглежда темите:
• жизнен цикъл на служителите в организацията, може ли да се предвиди напускане на служител;
• мотивация на служителите или как да провокираме да ползват максимално техния потенциал;
• управление чрез цели;
• системи за оценка на представянето, как се прави обективна оценка;
• системи за заплащане, които са едновременно справедливи и мотивират;
• стиловете на управление с техните предимства и недостатъци.

Водещ на обучението е Теодора Ангелова, a Стефан Димитров от Медина Био помага 🙂

Теодора Ангелова е водещ консултант, трейнър и коуч в областта на управление и развитие на хора и екипи. Има над 20 години опит в работа с компании от различни индустрии – фармация, дистрибуция, финансови и здравни услуги, телеком, инженеринг и много други. Работи като част от екипите на международни консултантски компании в центрове за развитие и оценка, обучения и коучинг за търговски/медицински представители и техните мениджъри.

Завършила английска филология в СУ „Св.Климент Охридски“ и Маркетинг мениджмънт към BEIED /Seattle, USA/. Специалист по неврографика, позитивен и холистичен коучинг. Управител и собственик на ТАРГЕТ ХД ЕООД.

ПРОГРАМА

Ден 1, петък, 23 юни

9:30 – 13:00ч. Принципи на управлението – лидерски стилове и фирмена култура
• Основни понятия – фирмена култура, управление, лидерство, мотивация, отговорност, вземане на решения, стратегия;
• Шест етапа на жизнения цикъл – как да ги управляваме;
• Вътрешни и външни фактори, които влияят върху етапите;
• Защо хората напускат – обяснение на мотивацията според четирите профила, базирани на методологията DISC.

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 17:30 Стилове на управление с техните предимства и недостатъци
• Как личният стил на собственика на практиката влияе на процеса на работа;
• Представяне на различните стилове на управление;
• Препоръки за начин на управление според индивидуалния стил.

Ден 2, събота, 24 юни

9:30 – 13:00ч. Жизнен цикъл на служителите в организацията. Мотивация на служителите
• Поглед върху „голямата картина“ – важен аспект в успеха на управлението;
• Мотивация и инструменти за стимулиране на служителите – хигиенни и мотивационни фактори;
o материални, финансови и нематериални;
o личностни и професионални – DISC ориентири за подход;
o обучението и развитието като мотивация.
• Отговорността към резултата – критерии за оценка на представянето.

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 17:30 Препоръки за разработване на справедливи и мотивиращи системи за заплащане
• Връзка между заплащането и отговорността – предимства и недостатъци на използваните модели на заплащане в денталните практики в България;
• Обвързване на представянето със системата на заплащане – DISC ориентири;
• Препоръки за създаване на справедлива и мотивираща система за заплащане.

 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКИ

За допълнителна информация или записване за следващите издания на тренинга позвънете на Стефан Димитров, тел. 0899 145 805 или пишете на e-mail: medinabio2007@gmail.com

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Цена за 1 ден: 480 лв. с ДДС (ако участник предпочита темите само в един от двата дни)

Цена за двата дни: 860 лв. с ДДС

Опция! Изготвяне на персонален DISC* профил – 240 лв.

Опция! Лична консултация/коучинг (детайлно тълкуване на DISC профил и/или решаване на конкретен казус в областта на управление на екипи) – 150 лв. /час в удобно за двете страни време

В цената са включени: обяд, кафе паузи, учебни материали

Брой участници: максимум 10 души

* DISC профил представлява персонален поведенчески анализ за определяне на индивидуалните фактори, които най-силно влияят на конкретния човек във взаимодействието му с околните. Анализът се предоставя във вид на писмен доклад, в който са обособени два раздела – „Поведения“ и „Мотиватори“.

За повече информация изтеглете описанието на DISC този линк: www.medina-bio.com/wp-content/uploads/2023/02/DISC_Description.pdf

Препоръчваме участниците да закупят този анализ, защото по време на обучението ще могат да интерпретират информацията конкретно за себе си т.е. ще извлекат максимална полза.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top