Имаме удоволствието да споделим, че се получи страхотно пилотно издание на бизнес обучението “Управление на човешки капитал“ за мениджъри на дентални практики. Целта на тренинга беше да представи идеи и конкретни препоръки за това как по-успешно и с по-малко стрес да ръководите екипа, който работи Във вашата дентална практика.

 

20220416_094227

Темите, включени в двудневното обучение, бяха:
•    жизнен цикъл на служителите в организацията, може ли да се предвиди напускане на служител;
•    мотивация на служителите или как да провокираме да ползват максимално техния потенциал;
•    управление чрез цели;
•    системи за оценка на представянето, как се прави обективна оценка;
•    системи за заплащане, които са едновременно справедливи и мотивират;
•    стиловете на управление с техните предимства и недостатъци.

Водещ на обучението беше Теодора Ангелова, a Стефан Димитров от Медина Био само помагаше 🙂

Teodora_AngelovaТеодора Ангелова е водещ консултант, трейнър и коуч в областта на управление и развитие на хора и екипи. Има над 20 години опит в работа с компании от различни индустрии – фармация, дистрибуция, финансови и здравни услуги, телеком, инженеринг и много други. Работи като част от екипите на международни консултантски компании в центрове за развитие и оценка, обучения и коучинг за търговски/медицински представители и техните мениджъри.

Завършила английска филология в СУ „Св.Климент Охридски“ и Маркетинг мениджмънт към BEIED /Seattle, USA/. Специалист по неврографика, позитивен и холистичен коучинг. Управител и собственик на ТАРГЕТ ХД ЕООД.

ПРОГРАМА

Ден 1, петък, 15 април

9:30 – 13:00ч. Принципи на управлението – лидерски стилове и фирмена култура
•    Основни понятия – фирмена култура, управление, лидерство, мотивация, отговорност, вземане на решения, стратегия;
•    Шест етапа на жизнения цикъл – как да ги управляваме;
•    Вътрешни и външни фактори, които влияят върху етапите;
•    Защо хората напускат – обяснение на мотивацията според четирите профила, базирани на методологията DISC.

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 17:30 Стилове на управление с техните предимства и недостатъци
•    Как личният стил на собственика на практиката влияе на процеса на работа;
•    Представяне на различните стилове на управление;
•    Препоръки за начин на управление според индивидуалния стил.

Ден 2, събота, 16 април

9:30 – 13:00ч. Жизнен цикъл на служителите в организацията. Мотивация на служителите
•    Поглед върху „голямата картина“ – важен аспект в успеха на управлението;
•    Мотивация и инструменти за стимулиране на служителите – хигиенни и мотивационни фактори;
o    материални, финансови и нематериални;
o    личностни и професионални – DISC ориентири за подход;
o    обучението и развитието като мотивация.
•    Отговорността към резултата – критерии за оценка на представянето.

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 17:30 Системи за заплащане
•    Връзка между заплащането и отговорността – предимства и недостатъци на използваните модели на заплащане в денталните практики в България;
•    Обвързване на представянето със системата на заплащане – DISC ориентири;
•    Препоръки за създаване на справедлива и мотивираща система за заплащане.
За допълнителна информация или записване за следващите издания на тренинга позвънете на Стефан Димитров, тел. 0899 145 805 или пишете на e-mail: medinabio2007@gmail.com